คำในภาษาไทย

กลอักษร

อ่านว่ากน-อัก-สอน

Posted on by Admin

อ่านว่ากน-ละ-อัก-ษร

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กลอักษร หมายถึง:

  1. [กน-, กนละ-] น. ชื่อเพลงยาวกลบทที่ซ่อนเงื่อนไว้ให้อ่านฉงน ตัวอย่างว่า โอ้อกเอ๋ยแสนวิตก กระไรเลยระกําใจ จะจากไกลไม่เคย ให้อ่านว่า โอ้อกเอ๋ยแสนวิตกโอ้อกเอ๋ย กระไรเลยระกำใจกระไรเลย จะจากไกลไม่เคยจะจากไกล. (กลอักษรงูกลืนหาง). (จารึกวัดโพธิ์).

EN-TH Dictionary กลอักษร ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Thai jingle

 ภาพประกอบ

  • กลอักษร
  • กลอักษร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กลอักษร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"