คำในภาษาไทย

กรรเกด

อ่านว่ากัน-เกด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรเกด หมายถึง:

  1. [กัน-] (กลอน) น. การะเกด เช่น จงกลกรรเกดแก้ว กรองมาลย์. (ทวาทศมาส).

 ภาพประกอบ

  • กรรเกด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรเกด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"