คำในภาษาไทย

กรรมวิธี

อ่านว่ากำ-มะ-วิ-ที

Posted on by Admin

อ่านว่ากํา-มะ-วิ-ที

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรมวิธี หมายถึง:

  1. [กํามะวิที] น. ลักษณะอาการหรือวิธีการที่ผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์ทําขึ้น อันดําเนินติดต่อกันเรื่อยไปเป็นลําดับ, กระบวนวิธีดําเนินการในประดิษฐกรรม.

EN-TH Dictionary กรรมวิธี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. process

 ภาพประกอบ

  • กรรมวิธี
  • กรรมวิธี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรมวิธี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"