คำในภาษาไทย

กรรมวาจาจารย์

อ่านว่ากํา-มะ-วา-จา-จาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรมวาจาจารย์ หมายถึง:

  1. [กํามะวาจาจาน] น. อาจารย์ผู้ให้สําเร็จกรรมวาจา คือ คู่สวด. (ส. กรฺมวาจา + อาจารฺย = อาจารย์).

 ภาพประกอบ

  • กรรมวาจาจารย์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรมวาจาจารย์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"