คำในภาษาไทย

กรรมขัย

อ่านว่ากำ-มะ-ไข

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรมขัย หมายถึง:

  1. [กำมะไข] (โบ) น. การสิ้นอายุเพราะกรรม เช่น อันว่าอายุสม์ยังมิควรตาย แลมาตายดั่งนั้นชื่อว่ากรรมขัยแล. (ไตรภูมิ). (ส. กรฺม + ป. ขย).

 ภาพประกอบ

  • กรรมขัย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรมขัย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"