คำในภาษาไทย

กรรตุวาจก

อ่านว่ากัด-ตุ-วา-จก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรตุวาจก หมายถึง:

  1. [กัดตุ-] (ไว) ก. กริยาที่บอกว่าประธานเป็นกรรตุการกคือผู้ทำหรือผู้ใช้ให้ทำ, กริยาของประโยคที่แสดงว่าประธานทําหน้าที่เป็นกรรตุการกคือเป็นผู้ทําหรือผู้ใช้ให้ทํา เช่น ครูเขียนหนังสือ (ประธานเป็นผู้ทํา) ครูให้นักเรียนเขียนหนังสือ (ประธานเป็นผู้ใช้ให้ทํา). (ป., ส. วาจก ว่า ผู้กล่าว).

EN-TH Dictionary กรรตุวาจก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. active voice

 ภาพประกอบ

  • กรรตุวาจก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรตุวาจก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"