คำในภาษาไทย

กรมธรรม์

อ่านว่ากรม-มะ-ทัน

Posted on by Admin

อ่านว่ากฺรม-มะ-ทัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรมธรรม์ หมายถึง:

  1. [กฺรมมะทัน] (กฎ; โบ) น. เอกสารซึ่งทาส ลูกหนี้ยินยอมให้กรมการอำเภอทำให้ไว้แก่เจ้าหนี้นายเงิน, คำนี้เรียกเต็มว่า สารกรมธรรม์ หรือย่อว่า สารกรม, บางทีเรียกเพียงคำเดียวว่า กรม ก็มี เช่น กู้หนี้ถือสีนกันเข้าชื่อในกรมหลายคน. (สามดวง); กรมธรรม์ประกันภัย. (ส. กรฺม + ธรฺม).

EN-TH Dictionary กรมธรรม์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. insurance policy

 ภาพประกอบ

  • กรมธรรม์
  • กรมธรรม์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรมธรรม์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"