ก.ป.ส.

อักษรย่อ

ย่อมาจาก กรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

1

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

1

ย่อมาจาก โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร

2

ย่อมาจาก โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์

3

ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกุดปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ

4