อักษรย่อ หมวด U

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด U
  1. USA.

    ย่อมาจาก Amacica

    หมายเหตุ ภาษาอังกฤษ