อักษรย่อ หมวด เวลา

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด เวลา
  1. น.

    ย่อมาจาก นาที