อักษรย่อ - หมวด ฮ

(หน้า 1/1)

 • ฮ.

  ย่อมาจาก
  ภาษาฮินดี
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • ฮ.

  ย่อมาจาก
  เฮลิคอปเตอร์

  999+
  views

 • ฮ.จ.

  ย่อมาจาก
  เฮลิคอปเตอร์โจมตี

  999+
  views

 • ฮ.ท.

  ย่อมาจาก
  เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป

  999+
  views

 • ฮ.ฝ.

  ย่อมาจาก
  เฮลิคอปเตอร์ฝึก

  999+
  views

 • ฮ.ล.

  ย่อมาจาก
  เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง

  999+
  views

 • ฮ.ศ.

  ย่อมาจาก
  ฮิจเราะห์ศักราช

  999+
  views

 • ฮก.

  ย่อมาจาก
  เฮกโตกรัม

  633
  views

 • ฮม.

  ย่อมาจาก
  เฮกโตเมตร

  999+
  views

 • ฮล.

  ย่อมาจาก
  เฮกโตลิตร

  999+
  views