อักษรย่อ หมวด ฮ

จำนวนทั้งหมด 13 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ฮ
 1. ฮ.

  ย่อมาจาก เฮลิคอปเตอร์

 2. ฮ.

  ย่อมาจาก ภาษาฮินดี

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 3. ฮ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

 4. ฮ.จ.

  ย่อมาจาก เฮลิคอปเตอร์โจมตี

 5. ฮ.ท.

  ย่อมาจาก เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป

 6. ฮ.ฝ.

  ย่อมาจาก เฮลิคอปเตอร์ฝึก

 7. ฮ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

 8. ฮ.ล.

  ย่อมาจาก เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง

 9. ฮ.ศ.

  ย่อมาจาก ฮิจเราะห์ศักราช

 10. ฮ.ฮ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฮกเฮง จังหวัดราชบุรี

 11. ฮก.

  ย่อมาจาก เฮกโตกรัม

 12. ฮม.

  ย่อมาจาก เฮกโตเมตร

 13. ฮล.

  ย่อมาจาก เฮกโตลิตร