ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ฮ

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

ฮ.

ย่อมาจาก เฮลิคอปเตอร์

ฮ.

ย่อมาจาก ภาษาฮินดี

ฮ.จ.

ย่อมาจาก เฮลิคอปเตอร์โจมตี

ฮ.ท.

ย่อมาจาก เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป

ฮ.ฝ.

ย่อมาจาก เฮลิคอปเตอร์ฝึก

ฮ.ล.

ย่อมาจาก เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง

ฮ.ศ.

ย่อมาจาก ฮิจเราะห์ศักราช

ฮก.

ย่อมาจาก เฮกโตกรัม

ฮม.

ย่อมาจาก เฮกโตเมตร

ฮล.

ย่อมาจาก เฮกโตลิตร


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ