อักษรย่อ หมวด อ

จำนวนทั้งหมด 208 คำ - หน้า 3/9

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด อ
 1. อ.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี

 2. อ.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอินทโมลีประทาน จังหวัดสิงห์บุรี

 3. อ.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์

 4. อ.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่

 5. อ.ป.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

 6. อ.ผ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก

 7. อ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) จังหวัดอุบลราชธานี

 8. อ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอินทุภูติพิทยา จังหวัดพิษณุโลก

 9. อ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

 10. อ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร จังหวัดตราด

 11. อ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

 12. อ.พ.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท

 13. อ.พ.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี

 14. อ.พ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

 15. อ.พ.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี

 16. อ.พ.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา จังหวัดอุดรธานี

 17. อ.พ.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา จังหวัดนครพนม

 18. อ.พ.๒

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ จังหวัดอุดรธานี

 19. อ.พก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี

 20. อ.ฟ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา-อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 21. อ.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี

 22. อ.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอมตวิทยา จังหวัดขอนแก่น

 23. อ.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

 24. อ.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอรรถมิตร กรุงเทพมหานคร