อักษรย่อ หมวด อ

จำนวนทั้งหมด 208 คำ - หน้า 2/9

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด อ
 1. อ.ด.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรวิทยา จังหวัดอุดรธานี

 2. อ.ต.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 3. อ.ตร.

  ย่อมาจาก อธิบดีกรมตำรวจ

  หมายเหตุ (ปัจจุบันเรียกว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร.)

 4. อ.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง

 5. อ.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 6. อ.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 7. อ.ท.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม

 8. อ.ท.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลทิพยา จังหวัดเพชรบูรณ์

 9. อ.ท.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

 10. อ.ท.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 11. อ.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

 12. อ.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ จังหวัดอุดรธานี

 13. อ.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 14. อ.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 15. อ.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนซอยแอนเน็กซ์(กาญจนาภิเษก ๒) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 16. อ.น.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 17. อ.น.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอำนวยพิทยา กรุงเทพมหานคร

 18. อ.น.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์

 19. อ.น.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จังหวัดสกลนคร

 20. อ.น.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร กทม.

 21. อ.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 22. อ.บ.

  ย่อมาจาก อักษรศาสตรบัณฑิต

 23. อ.บ.ฉ.​

  ย่อมาจาก ​ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร​ จังหวัดลำปาง

 24. อ.บ.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จังหวัดขอนแก่น