อักษรย่อ - หมวด อ

(หน้า 1/3)

 • อ.

  ย่อมาจาก
  วันอังคาร

  999+
  views

 • อ.

  ย่อมาจาก
  อาจารย์

  999+
  views

 • อ.

  ย่อมาจาก
  คำอุทาน
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • อ.

  ย่อมาจาก
  ภาษาอังกฤษ
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • อ.

  ย่อมาจาก
  อำเภอ

  999+
  views

 • อ.ก.ค.

  ย่อมาจาก
  อนุกรรมการข้าราชการครู

  999+
  views

 • อ.ก.จ.

  ย่อมาจาก
  อนุกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด

  999+
  views

 • อ.ช.พ.

  ย่อมาจาก
  องค์การเชื้อเพลิง

  999+
  views

 • อ.ตร.

  ย่อมาจาก
  อธิบดีกรมตำรวจ
  หมายเหตุ
  (ปัจจุบันเรียกว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร.)

  999+
  views

 • อ.บ.

  ย่อมาจาก
  อักษรศาสตรบัณฑิต

  999+
  views

 • อ.ส.ท.

  ย่อมาจาก
  องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  หมายเหตุ
  (ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

  999+
  views

 • อ.ส.ม.ท.

  ย่อมาจาก
  องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

  999+
  views

 • อ.ส.ย.

  ย่อมาจาก
  องค์การสวนยาง

  999+
  views

 • อ.อ.ป.

  ย่อมาจาก
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

  999+
  views

 • อก

  ย่อมาจาก
  กระทรวงอุตสาหกรรม

  999+
  views

 • อก.

  ย่อมาจาก
  อัยการ

  999+
  views

 • อจ

  ย่อมาจาก
  จังหวัดอำนาจเจริญ

  999+
  views

 • อจ.

  ย่อมาจาก
  อาจารย์

  999+
  views

 • อจญ.

  ย่อมาจาก
  อาจารย์ใหญ่

  999+
  views

 • อชก.

  ย่อมาจาก
  เอเชียนเกมส์
  หมายเหตุ
  (เดิมใช้ อ.ช.ก.)

  999+
  views