อักษรย่อ หมวด อ

จำนวนทั้งหมด 208 คำ - หน้า 1/9

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด อ
 1. อ.

  ย่อมาจาก อำเภอ

 2. อ.

  ย่อมาจาก วันอังคาร

 3. อ.

  ย่อมาจาก คำอุทาน

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 4. อ.

  ย่อมาจาก ภาษาอังกฤษ

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 5. อ.

  ย่อมาจาก อาจารย์

 6. อ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอมก๋อยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

 7. อ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุบลวิทยากร จังหวัดอุบลราชธานี

 8. อ.ก.ค.

  ย่อมาจาก อนุกรรมการข้าราชการครู

 9. อ.ก.จ.

  ย่อมาจาก อนุกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด

 10. อ.ก.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

 11. อ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร จังหวัดนครพนม

 12. อ.ค.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จังหวัดอุดรธานี

 13. อ.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 14. อ.จ.๒

  ย่อมาจาก โรงเรียนอำนาจเจริญ ๒ จังหวัดอำนาจเจริญ

 15. อ.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 16. อ.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

 17. อ.ช.พ.

  ย่อมาจาก องค์การเชื้อเพลิง

 18. อ.ณ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

 19. อ.ณ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

 20. อ.ด.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

 21. อ.ด.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 22. อ.ด.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 23. อ.ด.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

 24. อ.ด.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเอกดรุณ จังหวัดนครปฐม