อักษรย่อ หมวด หน่วยงานทหาร

จำนวนทั้งหมด 4 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด หน่วยงานทหาร
 1. ปกค.

  ย่อมาจาก การปฏิบัติการกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง

 2. ผทค.

  ย่อมาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ

 3. ผทค.ทบ.

  ย่อมาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก

 4. ร.14 พัน.3

  ย่อมาจาก กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๔