อักษรย่อ - หมวด ห

(หน้า 1/1)

 • ห.ร.ม.

  ย่อมาจาก
  ตัวหารร่วมมาก

  999+
  views

 • หจก.

  ย่อมาจาก
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  999+
  views

 • หน.

  ย่อมาจาก
  หัวหน้า

  999+
  views

 • หสน.

  ย่อมาจาก
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

  999+
  views