อักษรย่อ หมวด ห

จำนวนทั้งหมด 165 คำ - หน้า 1/7

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ห
 1. ห.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

 2. ห.ข.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

 3. ห.ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

 4. ห.จ.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย จังหวัดหนองบัวลำภู

 5. ห.จ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

 6. ห.จ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์

 7. ห.จ.๑

  ย่อมาจาก โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี (ประถมศึกษา)

 8. ห.จ.๒

  ย่อมาจาก โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี

 9. ห.ซ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านห้วยไซ จังหวัดลำพูน

 10. ห.ซ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย

 11. ห.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง

 12. ห.ท.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวโทนวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

 13. ห.ทร.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 14. ห.น.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จังหวัดนครสวรรค์

 15. ห.ผ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์

 16. ห.ผ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี

 17. ห.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

 18. ห.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหินโงมพิทยาคม จังหวัดหนองคาย

 19. ห.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่

 20. ห.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

 21. ห.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 22. ห.พ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

 23. ห.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

 24. ห.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่