ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ศ

อักษรย่อ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ศ.

ย่อมาจาก วันศุกร์

ศ.

ย่อมาจาก ศาสตราจารย์

ศ.

ย่อมาจาก ศอก

ศ.บ.

ย่อมาจาก ศิลปบัณฑิต

ศ.ป.ก.

ย่อมาจาก ศูนย์ปฏิบัติการ

ศ.ศ.ป.

ย่อมาจาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ศก

ย่อมาจาก จังหวัดศรีสะเกษ

ศก.

ย่อมาจาก เศรษฐกิจ

ศก.

ย่อมาจาก ด่านศุลกากร

ศก.

ย่อมาจาก กรมศุลกากร

ศชช.

ย่อมาจาก ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

ศตจ.

ย่อมาจาก ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

ศธ

ย่อมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ

ศนท.

ย่อมาจาก ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

ศบอ.

ย่อมาจาก ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ

ศป.

ย่อมาจาก สำนักงานศาลปกครอง

ศปช.

ย่อมาจาก ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ

ศปภ.

ย่อมาจาก ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศฝก.

ย่อมาจาก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง

ศฝช.

ย่อมาจาก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ