อักษรย่อ หมวด ศ

จำนวนทั้งหมด 163 คำ - หน้า 1/7

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ศ
 1. ศ.

  ย่อมาจาก ศาสตราจารย์

 2. ศ.

  ย่อมาจาก ศอก

  หมายเหตุ (หน่วยความยาว)

 3. ศ.

  ย่อมาจาก วันศุกร์

 4. ศ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร

 5. ศ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จังหวัดขอนแก่น

 6. ศ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร

 7. ศ.ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีแก้วพิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

 8. ศ.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

 9. ศ.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 10. ศ.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

 11. ศ.ก.ว.๒

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) จังหวัดศรีสะเกษ

 12. ศ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

 13. ศ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี

 14. ศ.ค.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีใครวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ

 15. ศ.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" จังหวัดสุพรรณบุรี

 16. ศ.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร

 17. ศ.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี

 18. ศ.จ.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์

 19. ศ.ฉ

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร กรุงเทพมหานคร

 20. ศ.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

 21. ศ.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 22. ศ.ฒ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร

 23. ศ.ณ.ล.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย จังหวัดสุรินทร์

 24. ศ.ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐม