อักษรย่อ หมวด ล

จำนวนทั้งหมด 90 คำ - หน้า 1/4

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ล
 1. ล.

  ย่อมาจาก ภาษาละติน

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 2. ล.

  ย่อมาจาก ลิตร

 3. ล.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดหลักแก้ว จังหวัดอ่างทอง

 4. ล.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

 5. ล.ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 6. ล.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

 7. ล.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม จังหวัดนครนายก

 8. ล.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี

 9. ล.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม จังหวัดตราด

 10. ล.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

 11. ล.ซ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนลาซาล กรุงเทพมหานคร

 12. ล.ซ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 13. ล.ซ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี

 14. ล.ญ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเลิศปัญญา จังหวัดชลบุรี

 15. ล.ญ.

  ย่อมาจาก ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 16. ล.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนลิไทพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

 17. ล.ท.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนละทายวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

 18. ล.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนลำสนธิวิทยา จังหวัดลพบุรี

 19. ล.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 20. ล.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 21. ล.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จังหวัดกระบี่

 22. ล.น.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

 23. ล.น.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

 24. ล.น.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์