อักษรย่อ - หมวด ล

(หน้า 1/1)

 • ล.

  ย่อมาจาก
  ภาษาละติน
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  697
  views

 • ล.

  ย่อมาจาก
  ลิตร

  809
  views

 • ล.ญ.

  ย่อมาจาก
  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

  999+
  views

 • ล.ว.

  ย่อมาจาก
  ลูกเสือวิสามัญ

  999+
  views

 • ลก.

  ย่อมาจาก
  พระธรรมลูกา
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • ลบ

  ย่อมาจาก
  จังหวัดลพบุรี

  999+
  views

 • ลบ.

  ย่อมาจาก
  ลูกบาศก์
  หมายเหตุ
  (เช่น ลูกบาศก์เซนติเมตร)

  999+
  views

 • ลป

  ย่อมาจาก
  จังหวัดลำปาง

  826
  views

 • ลพ

  ย่อมาจาก
  จังหวัดลำพูน

  796
  views

 • ลย

  ย่อมาจาก
  จังหวัดเลย

  896
  views

 • ลส.ชบ.

  ย่อมาจาก
  ลูกเสือชาวบ้าน

  999+
  views