ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ล

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

ล.

ย่อมาจาก ลิตร

ล.

ย่อมาจาก ภาษาละติน

ล.ญ.

ย่อมาจาก ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ล.ว.

ย่อมาจาก ลูกเสือวิสามัญ

ลก.

ย่อมาจาก พระธรรมลูกา

ลบ

ย่อมาจาก จังหวัดลพบุรี

ลบ.

ย่อมาจาก ลูกบาศก์

ลป

ย่อมาจาก จังหวัดลำปาง

ลพ

ย่อมาจาก จังหวัดลำพูน

ลย

ย่อมาจาก จังหวัดเลย

ลส.ชบ.

ย่อมาจาก ลูกเสือชาวบ้าน


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ