อักษรย่อ หมวด ฤ

จำนวนทั้งหมด 3 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ฤ
  1. ฤ.ร.

    ย่อมาจาก โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

  2. ฤ.ว.

    ย่อมาจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

  3. ฤ.ว.๒

    ย่อมาจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร