อักษรย่อ - หมวด ม

(หน้า 1/2)

 • (ม.ป.ท.)

  ย่อมาจาก
  ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์

  999+
  views

 • (ม.ป.ป.)

  ย่อมาจาก
  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

  999+
  views

 • (ม.ป.พ.)

  ย่อมาจาก
  ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์

  999+
  views

 • ม.

  ย่อมาจาก
  เมตร

  999+
  views

 • ม.

  ย่อมาจาก
  มหาวิทยาลัย

  999+
  views

 • ม.

  ย่อมาจาก
  มัธยมศึกษา

  999+
  views

 • ม.

  ย่อมาจาก
  หมู่บ้าน

  999+
  views

 • ม.ค.

  ย่อมาจาก
  มกราคม

  999+
  views

 • ม.จ.

  ย่อมาจาก
  หม่อมเจ้า

  999+
  views

 • ม.ร.ว.

  ย่อมาจาก
  หม่อมราชวงศ์

  999+
  views

 • ม.ศ.

  ย่อมาจาก
  มหาศักราช

  999+
  views

 • ม.อ.

  ย่อมาจาก
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  หมายเหตุ
  (ม.อ.มาจากคำ "มหิดลอดุลยเดช" อันเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้า "มหิดลอดุลยเดช")

  999+
  views

 • ม.อ.ปัตตานี

  ย่อมาจาก
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  หมายเหตุ
  (วิทยาเขตปัตตานี)

  999+
  views

 • มก.

  ย่อมาจาก
  พระธรรมมาระโก
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • มก.

  ย่อมาจาก
  มิลลิกรัม

  999+
  views

 • มค

  ย่อมาจาก
  จังหวัดมหาสารคาม

  817
  views

 • มท

  ย่อมาจาก
  กระทรวงมหาดไทย

  999+
  views

 • มท1

  ย่อมาจาก
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  999+
  views

 • มทร.

  ย่อมาจาก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  999+
  views

 • มทส.

  ย่อมาจาก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  999+
  views