ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ม

อักษรย่อ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

(ม.ป.ท.)

ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์

(ม.ป.ป.)

ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

(ม.ป.พ.)

ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์

ม.

ย่อมาจาก มัธยมศึกษา

ม.

ย่อมาจาก มหาวิทยาลัย

ม.

ย่อมาจาก เมตร

ม.

ย่อมาจาก หมู่บ้าน

ม.ค.

ย่อมาจาก มกราคม

ม.จ.

ย่อมาจาก หม่อมเจ้า

ม.ร.ว.

ย่อมาจาก หม่อมราชวงศ์

ม.ศ.

ย่อมาจาก มหาศักราช

ม.อ.

ย่อมาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี

ย่อมาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มก.

ย่อมาจาก มิลลิกรัม

มก.

ย่อมาจาก พระธรรมมาระโก

มค

ย่อมาจาก จังหวัดมหาสารคาม

มท

ย่อมาจาก กระทรวงมหาดไทย

มท1

ย่อมาจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มทร.

ย่อมาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มทส.

ย่อมาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ