อักษรย่อ หมวด ม

จำนวนทั้งหมด 262 คำ - หน้า 1/11

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ม
 1. (ม.ป.ท.)

  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์

 2. (ม.ป.ป.)

  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

 3. (ม.ป.พ.)

  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์

 4. ม.

  ย่อมาจาก มหาวิทยาลัย

 5. ม.

  ย่อมาจาก เมตร

 6. ม.

  ย่อมาจาก หมู่บ้าน

 7. ม.

  ย่อมาจาก มัธยมศึกษา

 8. ม.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

 9. ม.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร

 10. ม.ก.จ

  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จังหวัดยโสธร

 11. ม.ก.จ

  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง

 12. ม.ก.จ

  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี

 13. ม.ก.จ

  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน

 14. ม.ก.จ

  ย่อมาจาก โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

 15. ม.ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์

 16. ม.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 17. ม.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

 18. ม.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่กุวิทยาคม จังหวัดตาก

 19. ม.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ จังหวัดปัตตานี

 20. ม.กส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 21. ม.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) จังหวัดปทุมธานี

 22. ม.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี

 23. ม.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมหนองเขียด จังหวัดขอนแก่น

 24. ม.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่