อักษรย่อ - หมวด ฟ

(หน้า 1/1)

 • ฟ.

  ย่อมาจาก
  ฟุต

  641
  views

 • ฟ.

  ย่อมาจาก
  องศาฟาเรนไฮต์

  931
  views

 • ฟป.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟีลิปปี
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • ฟม.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views