อักษรย่อ หมวด ฟ

จำนวนทั้งหมด 8 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ฟ
 1. ฟ.

  ย่อมาจาก องศาฟาเรนไฮต์

 2. ฟ.

  ย่อมาจาก ฟุต

 3. ฟ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา

 4. ฟ.ท.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฟากท่าวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์

 5. ฟ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา จังหวัดปทุมธานี

 6. ฟ.ส.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

 7. ฟป.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟีลิปปี

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 8. ฟม.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)