ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ฟ

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

ฟ.

ย่อมาจาก องศาฟาเรนไฮต์

ฟ.

ย่อมาจาก ฟุต

ฟป.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟีลิปปี

ฟม.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ