อักษรย่อ หมวด พ

จำนวนทั้งหมด 363 คำ - หน้า 1/16

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด พ
 1. พ.

  ย่อมาจาก วันพุธ

 2. พ.

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล

 3. พ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเขาพังไกร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 4. พ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จังหวัดสระบุรี

 5. พ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง

 6. พ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 7. พ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 8. พ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม จังหวัดนครนายก

 9. พ.ก.ง.

  ย่อมาจาก พัสดุเก็บเงินปลายทาง

 10. พ.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา จังหวัดเลย

 11. พ.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนพระแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร์

 12. พ.กศ.

  ย่อมาจาก พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

 13. พ.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 14. พ.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ จังหวัดเพชรบูรณ์

 15. พ.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านพรุนายขาว จังหวัดพัทลุง

 16. พ.ข.ต.

  ย่อมาจาก เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ

 17. พ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จังหวัดพัทลุง

 18. พ.ค.

  ย่อมาจาก พฤษภาคม

 19. พ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนพังเคนพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

 20. พ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

 21. พ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม

 22. พ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม จังหวัดหนองคาย

 23. พ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 24. พ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา