อักษรย่อ - หมวด พ

(หน้า 1/7)

 • พ.

  ย่อมาจาก
  วันพุธ

  957
  views

 • พ.

  ย่อมาจาก
  ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล

  869
  views

 • พ.ก.ง.

  ย่อมาจาก
  พัสดุเก็บเงินปลายทาง

  999+
  views

 • พ.กศ.

  ย่อมาจาก
  พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

  999+
  views

 • พ.ข.ต.

  ย่อมาจาก
  เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ

  999+
  views

 • พ.ค.

  ย่อมาจาก
  พฤษภาคม

  999+
  views

 • พ.ค.ช.

  ย่อมาจาก
  เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา

  999+
  views

 • พ.ค.ว.

  ย่อมาจาก
  เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าวิชา

  999+
  views

 • พ.ค.ศ.

  ย่อมาจาก
  เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ

  999+
  views

 • พ.จ.ต.

  ย่อมาจาก
  พันจ่าตรี

  999+
  views

 • พ.จ.ท.

  ย่อมาจาก
  พันจ่าโท

  600
  views

 • พ.จ.อ.

  ย่อมาจาก
  พันจ่าเอก

  999+
  views

 • พ.ช.

  ย่อมาจาก
  การพลังงานแห่งชาติ

  999+
  views

 • พ.ช.ค.

  ย่อมาจาก
  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

  999+
  views

 • พ.ด.

  ย่อมาจาก
  แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  999+
  views

 • พ.ต.

  ย่อมาจาก
  ประกาศนียบัตรประโยคครูผู้สอนพลศึกษาตรี

  999+
  views

 • พ.ต.

  ย่อมาจาก
  พันตรี

  999+
  views

 • พ.ต.ต.

  ย่อมาจาก
  พันตำรวจตรี

  999+
  views

 • พ.ต.ท.

  ย่อมาจาก
  พันตำรวจโท

  999+
  views

 • พ.ต.อ.

  ย่อมาจาก
  พันตำรวจเอก

  999+
  views