ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร พ

อักษรย่อ - หน้า 1/7 มีดังรายการต่อไปนี้

พ.

ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล

พ.

ย่อมาจาก วันพุธ

พ.ก.ง.

ย่อมาจาก พัสดุเก็บเงินปลายทาง

พ.กศ.

ย่อมาจาก พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

พ.ข.ต.

ย่อมาจาก เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ

พ.ค.

ย่อมาจาก พฤษภาคม

พ.ค.ช.

ย่อมาจาก เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา

พ.ค.ว.

ย่อมาจาก เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าวิชา

พ.ค.ศ.

ย่อมาจาก เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ

พ.จ.ต.

ย่อมาจาก พันจ่าตรี

พ.จ.ท.

ย่อมาจาก พันจ่าโท

พ.จ.อ.

ย่อมาจาก พันจ่าเอก

พ.ช.

ย่อมาจาก การพลังงานแห่งชาติ

พ.ช.ค.

ย่อมาจาก เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

พ.ด.

ย่อมาจาก แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พ.ต.

ย่อมาจาก พันตรี

พ.ต.

ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรประโยคครูผู้สอนพลศึกษาตรี

พ.ต.ต.

ย่อมาจาก พันตำรวจตรี

พ.ต.ท.

ย่อมาจาก พันตำรวจโท

พ.ต.อ.

ย่อมาจาก พันตำรวจเอก

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ