ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ฝ

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

ฝ.

ย่อมาจาก ฝ่าย

ฝ.

ย่อมาจาก ภาษาฝรั่งเศส

ฝอ.

ย่อมาจาก ฝ่ายอำนวยการ


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ