อักษรย่อ - หมวด ฝ

(หน้า 1/1)

 • ฝ.

  ย่อมาจาก
  ภาษาฝรั่งเศส
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • ฝ.

  ย่อมาจาก
  ฝ่าย

  999+
  views

 • ฝอ.

  ย่อมาจาก
  ฝ่ายอำนวยการ

  999+
  views