อักษรย่อ หมวด ฝ

จำนวนทั้งหมด 8 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ฝ
 1. ฝ.

  ย่อมาจาก ฝ่าย

 2. ฝ.

  ย่อมาจาก ภาษาฝรั่งเศส

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 3. ฝ.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา

 4. ฝ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฝางพิทยาคม จังหวัดหนองคาย

 5. ฝ.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

 6. ฝ.ด.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู

 7. ฝ.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

 8. ฝอ.

  ย่อมาจาก ฝ่ายอำนวยการ