อักษรย่อ หมวด ผ

จำนวนทั้งหมด 173 คำ - หน้า 1/8

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ผ
 1. ผ.

  ย่อมาจาก แผนก

 2. ผ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา จังหวัดนครปฐม

 3. ผ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 4. ผ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร

 5. ผ.ข.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผาขามวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

 6. ผ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 7. ผ.ง.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ

 8. ผ.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จังหวัดชลบุรี

 9. ผ.ด.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร

 10. ผ.ด.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผาแดงวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 11. ผ.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผาเทิบวิทยา จังหวัดมุกดาหาร

 12. ผ.ธ.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 13. ผ.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

 14. ผ.น.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม จังหวัดเลย

 15. ผ.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก

 16. ผ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร

 17. ผ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผ่องพลอยอยุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

 18. ผ.ม.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 19. ผ.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

 20. ผ.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 21. ผ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผักแพววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

 22. ผ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนผาณิตวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 23. ผ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไผ่วงวิทยา จังหวัดอ่างทอง

 24. ผ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จังหวัดกำแพงเพชร