อักษรย่อ - หมวด ผ

(หน้า 1/5)

 • ผ.

  ย่อมาจาก
  แผนก

  664
  views

 • ผก.

  ย่อมาจาก
  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

  999+
  views

 • ผกก.

  ย่อมาจาก
  ผู้กำกับการ

  999+
  views

 • ผกก.ภ.

  ย่อมาจาก
  ผู้กำกับการตำรวจภูธร

  999+
  views

 • ผกค.

  ย่อมาจาก
  ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

  999+
  views

 • ผกส.

  ย่อมาจาก
  อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

  999+
  views

 • ผข.

  ย่อมาจาก
  น้ำแข็ง ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

  999+
  views

 • ผค.

  ย่อมาจาก
  ครีม ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

  1,000
  views

 • ผคน.

  ย่อมาจาก
  อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

  977
  views

 • ผงป.

  ย่อมาจาก
  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

  999+
  views

 • ผจ.

  ย่อมาจาก
  วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

  999+
  views

 • ผจก.

  ย่อมาจาก
  ผู้จัดการ

  999+
  views

 • ผช.

  ย่อมาจาก
  น้ำส้มสายชู ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

  999+
  views

 • ผช.

  ย่อมาจาก
  ผู้ช่วย

  994
  views

 • ผช.ผอ.

  ย่อมาจาก
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

  999+
  views

 • ผชก.

  ย่อมาจาก
  ผู้ชำนาญการ

  999+
  views

 • ผซ.

  ย่อมาจาก
  ซอสบางชนิด ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

  999+
  views

 • ผซม.

  ย่อมาจาก
  โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียม ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

  999+
  views

 • ผญบ.

  ย่อมาจาก
  ผู้ใหญ่บ้าน

  999+
  views

 • ผด.

  ย่อมาจาก
  เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

  999+
  views