ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ผ

อักษรย่อ - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

ผ.

ย่อมาจาก แผนก

ผก.

ย่อมาจาก อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต

ผกก.

ย่อมาจาก ผู้กำกับการ

ผกก.ภ.

ย่อมาจาก ผู้กำกับการตำรวจภูธร

ผกค.

ย่อมาจาก ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

ผกส.

ย่อมาจาก อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทผลิต

ผข.

ย่อมาจาก น้ำแข็ง ประเภทผลิต

ผค.

ย่อมาจาก ครีม ประเภทผลิต

ผคน.

ย่อมาจาก อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทผลิต

ผงป.

ย่อมาจาก ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ผจ.

ย่อมาจาก วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทผลิต

ผจก.

ย่อมาจาก ผู้จัดการ

ผช.

ย่อมาจาก ผู้ช่วย

ผช.

ย่อมาจาก น้ำส้มสายชู ประเภทผลิต

ผช.ผอ.

ย่อมาจาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผชก.

ย่อมาจาก ผู้ชำนาญการ

ผซ.

ย่อมาจาก ซอสบางชนิด ประเภทผลิต

ผซม.

ย่อมาจาก โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียม ประเภทผลิต

ผญบ.

ย่อมาจาก ผู้ใหญ่บ้าน

ผด.

ย่อมาจาก เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ