อักษรย่อ หมวด ป

จำนวนทั้งหมด 270 คำ - หน้า 1/12

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ป
 1. 1 ปต.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่ง

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 2. 2 ปต.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่สอง

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 3. ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช

 4. ป.

  ย่อมาจาก ภาษาปาลิ หรือภาษาบาลี

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 5. ป.

  ย่อมาจาก ปืนใหญ่

 6. ป.

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล

 7. ป.

  ย่อมาจาก ประถมศึกษา

 8. ป.

  ย่อมาจาก เปรียญ

 9. ป.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 10. ป.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์

 11. ป.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

 12. ป.ก.ณ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี

 13. ป.กท.

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพย์สิน

 14. ป.กศ.

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

 15. ป.กศ.สูง

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

 16. ป.ข.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร จังหวัดสระบุรี

 17. ป.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านปางคึก จังหวัดเชียงราย

 18. ป.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม จังหวัดพัทลุง

 19. ป.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนปล้องวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 20. ป.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ

 21. ป.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

 22. ป.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนปะคำพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 23. ป.ค.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 24. ป.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี