ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร บ

อักษรย่อ - หน้า 4/4 มีดังรายการต่อไปนี้

บธ.บ.

ย่อมาจาก บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.ม.

ย่อมาจาก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บนท.

ย่อมาจาก โบกี้นอนชั้นโท

บนท.ป.

ย่อมาจาก โบกี้นอนชั้นโท ปรับอากาศ

บนอ.ป.

ย่อมาจาก โบกี้นอนชั้นเอก ปรับอากาศ

บบส.

ย่อมาจาก บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

บปจ.

ย่อมาจาก โบกี้ปั่นจั่นกล

บปช.ป.

ย่อมาจาก โบกี้ห้องประชุม ปรับอากาศ

บพย.

ย่อมาจาก หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง

บพร.

ย่อมาจาก กรมการบินพลเรือน

บพห.

ย่อมาจาก โบกี้ขนส่งพัสดุมีเครื่องห้ามล้อ

บมจ.

ย่อมาจาก บริษัทมหาชนจำกัด

บย.

ย่อมาจาก กองบินยุทธการ

บร

ย่อมาจาก จังหวัดบุรีรัมย์

บร.

ย่อมาจาก บรรณารักษ์

บลจ.

ย่อมาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด

บศอ.

ย่อมาจาก กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

บสข.

ย่อมาจาก โบกี้ชั้นสามขายอาหาร

บสส.

ย่อมาจาก โบกี้ชั้นสองและชั้นสาม

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ