ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร บ

อักษรย่อ - หน้า 2/4 มีดังรายการต่อไปนี้

บก.ตชด.

ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน

บก.ตม.

ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

บก.ทล.

ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจทางหลวง

บก.น.

ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจนครบาล

บก.ป.

ย่อมาจาก กองบังคับการกองปราบปราม

บก.ปค.

ย่อมาจาก กองบังคับการปกครอง

บก.ปม.

ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจป่าไม้

บก.ภ.เขต

ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจภูธรเขต

บก.รน.

ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจน้ำ

บก.รฟ.

ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจรถไฟ

บก.ร้อย.ตชด.

ย่อมาจาก กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน

บก.ส.

ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจสันติบาล

บกข.

ย่อมาจาก โบกี้ขายอาหาร

บกข.ป.

ย่อมาจาก โบกี้ขายอาหาร ปรับอากาศ

บกนท.

ย่อมาจาก บริษัทโรงกลั่นน้ำมันไทยจำกัด

บขต.

ย่อมาจาก โบกี้ข้างต่ำ

บขถ.

ย่อมาจาก โบกี้ข้างโถง

บขส.

ย่อมาจาก โบกี้ข้างสูง

บงล.

ย่อมาจาก บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์จำกัด

บจก.

ย่อมาจาก บริษัทจำกัด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ