ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร บ

อักษรย่อ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

บ.

ย่อมาจาก เครื่องบิน

บ.

ย่อมาจาก บาท

บ.

ย่อมาจาก บ้าน

บ.

ย่อมาจาก บริษัท

บ.

ย่อมาจาก คำบุพบท

บ.

ย่อมาจาก ภาษาเบงกาลี

บ.ก.

ย่อมาจาก บรรณาธิการ

บ.ก.

ย่อมาจาก เบี้ยกันดาร

บ.ข.ส.

ย่อมาจาก บริษัทขนส่งจำกัด

บ.ช.

ย่อมาจาก เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

บ.ด.ท.

ย่อมาจาก บริษัทเดินอากาศไทยจำกัด

บ.ตร.

ย่อมาจาก กองบินตำรวจ

บ.ภ.

ย่อมาจาก หน่วยบรรเทาสาธารณภัย

บ.ม.

ย่อมาจาก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

บ/ช

ย่อมาจาก บัญชี มาจาก ℀

บก

ย่อมาจาก จังหวัดบึงกาฬ

บก.

ย่อมาจาก กองบัญชาการ

บก.

ย่อมาจาก กองบังคับการ

บก.

ย่อมาจาก กรมบัญชีกลาง

บก.จร.

ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจจราจร

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ