อักษรย่อ - หมวด บ

(หน้า 1/4)

 • บ.

  ย่อมาจาก
  เครื่องบิน
  หมายเหตุ
  (ราชการทหาร

  999+
  views

 • บ.

  ย่อมาจาก
  ภาษาเบงกาลี
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  977
  views

 • บ.

  ย่อมาจาก
  คำบุพบท
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • บ.

  ย่อมาจาก
  บาท

  908
  views

 • บ.

  ย่อมาจาก
  บ้าน

  867
  views

 • บ.

  ย่อมาจาก
  บริษัท

  884
  views

 • บ.ก.

  ย่อมาจาก
  เบี้ยกันดาร

  999+
  views

 • บ.ก.

  ย่อมาจาก
  บรรณาธิการ

  999+
  views

 • บ.ข.ส.

  ย่อมาจาก
  บริษัทขนส่งจำกัด

  999+
  views

 • บ.ช.

  ย่อมาจาก
  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

  999+
  views

 • บ.ด.ท.

  ย่อมาจาก
  บริษัทเดินอากาศไทยจำกัด

  999+
  views

 • บ.ตร.

  ย่อมาจาก
  กองบินตำรวจ

  999+
  views

 • บ.ภ.

  ย่อมาจาก
  หน่วยบรรเทาสาธารณภัย

  999+
  views

 • บ.ม.

  ย่อมาจาก
  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

  999+
  views

 • บ/ช

  ย่อมาจาก
  บัญชี มาจาก ℀

  999+
  views

 • บก

  ย่อมาจาก
  จังหวัดบึงกาฬ

  999+
  views

 • บก.

  ย่อมาจาก
  กรมบัญชีกลาง

  999+
  views

 • บก.

  ย่อมาจาก
  กองบังคับการ
  หมายเหตุ
  (ตำรวจ)

  999+
  views

 • บก.

  ย่อมาจาก
  กองบัญชาการ
  หมายเหตุ
  (ทหาร)

  999+
  views

 • บก.จร.

  ย่อมาจาก
  กองบังคับการตำรวจจราจร

  999+
  views