อักษรย่อ หมวด บ

จำนวนทั้งหมด 331 คำ - หน้า 1/14

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด บ
 1. บ.

  ย่อมาจาก บาท

 2. บ.

  ย่อมาจาก บ้าน

 3. บ.

  ย่อมาจาก บริษัท

 4. บ.

  ย่อมาจาก คำบุพบท

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 5. บ.

  ย่อมาจาก ภาษาเบงกาลี

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 6. บ.

  ย่อมาจาก เครื่องบิน

  หมายเหตุ (ราชการทหาร

 7. บ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

 8. บ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 9. บ.ก.

  ย่อมาจาก เบี้ยกันดาร

 10. บ.ก.

  ย่อมาจาก บรรณาธิการ

 11. บ.ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

 12. บ.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว

 13. บ.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง

 14. บ.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์

 15. บ.ก.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ

 16. บ.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

 17. บ.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์

 18. บ.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดบุ่งเข้ จังหวัดนครนายก

 19. บ.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านดอนมะขาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 20. บ.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา จังหวัดลพบุรี

 21. บ.ข.ส.

  ย่อมาจาก บริษัทขนส่งจำกัด

 22. บ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 23. บ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย จังหวัดนครปฐม

 24. บ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า จังหวัดเพชรบูรณ์