อักษรย่อ หมวด น

จำนวนทั้งหมด 427 คำ - หน้า 1/18

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด น
 1. น.

  ย่อมาจาก คำนาม

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 2. น.

  ย่อมาจาก นาฬิกา

 3. น.

  ย่อมาจาก นิ้ว

  หมายเหตุ (หน่วยความยาว)

 4. น.

  ย่อมาจาก แม่น้ำ

 5. น.

  ย่อมาจาก หน้า

  หมายเหตุ (หนังสือ)

 6. น.

  ย่อมาจาก รถที่ขึ้นทะเบียนเป็นรถบรรทุกของ มีเวลาวิ่งจำกัด

 7. น.

  ย่อมาจาก นาที

 8. น.

  ย่อมาจาก ทิศเหนือ

 9. น.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 10. น.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโนนกอกวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

 11. น.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

 12. น.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

 13. น.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนนาแกวิทยา จังหวัดหนองบัวลำภู

 14. น.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 15. น.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

 16. น.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดหนองกันเกรา จังหวัดระยอง

 17. น.ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์

 18. น.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนนาแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

 19. น.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนนากอกวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

 20. น.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

 21. น.ก.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา จังหวัดขอนแก่น

 22. น.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

 23. น.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร จังหวัดพัทลุง

 24. น.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ