อักษรย่อ - หมวด น

(หน้า 1/4)

 • น.

  ย่อมาจาก
  ทิศเหนือ

  999+
  views

 • น.

  ย่อมาจาก
  นิ้ว
  หมายเหตุ
  (หน่วยความยาว)

  999+
  views

 • น.

  ย่อมาจาก
  แม่น้ำ

  999+
  views

 • น.

  ย่อมาจาก
  คำนาม
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • น.

  ย่อมาจาก
  รถที่ขึ้นทะเบียนเป็นรถบรรทุกของ มีเวลาวิ่งจำกัด

  999+
  views

 • น.

  ย่อมาจาก
  นาฬิกา

  999+
  views

 • น.

  ย่อมาจาก
  หน้า
  หมายเหตุ
  (หนังสือ)

  999+
  views

 • น.ช.

  ย่อมาจาก
  นักโทษชาย

  999+
  views

 • น.ญ.

  ย่อมาจาก
  นักโทษหญิง

  999+
  views

 • น.ด.

  ย่อมาจาก
  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  999+
  views

 • น.ต.

  ย่อมาจาก
  นาวาตรี

  999+
  views

 • น.ต.

  ย่อมาจาก
  นาวาอากาศตรี
  หมายเหตุ
  (เดิมใช้ น.อ.ต.)

  999+
  views

 • น.ท.

  ย่อมาจาก
  นาวาอากาศโท
  หมายเหตุ
  (เดิมใช้ น.อ.ท.)

  999+
  views

 • น.ท.

  ย่อมาจาก
  นาวาโท

  999+
  views

 • น.น.

  ย่อมาจาก
  น้ำหนัก

  999+
  views

 • น.บ.

  ย่อมาจาก
  นิติศาสตรบัณฑิต

  999+
  views

 • น.บ.ท.

  ย่อมาจาก
  เนติบัณฑิตไทย

  999+
  views

 • น.ป.ท.

  ย่อมาจาก
  นายไปรษณีย์โทรเลข

  999+
  views

 • น.พ.

  ย่อมาจาก
  นายแพทย์
  หมายเหตุ
  (ปัจจุบันใช้ นพ.)

  999+
  views

 • น.ม.

  ย่อมาจาก
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต

  999+
  views