อักษรย่อ - หมวด ธ

(หน้า 1/1)

 • 1 ธส.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • 2 ธส.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่สอง
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • ธ.

  ย่อมาจาก
  ธนาคาร

  821
  views

 • ธ.ก.ส.

  ย่อมาจาก
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  999+
  views

 • ธ.ค.

  ย่อมาจาก
  ธันวาคม

  792
  views

 • ธ.ญ

  ย่อมาจาก
  ธันญา

  781
  views

 • ธ.บ.

  ย่อมาจาก
  ธรรมศาสตรบัณฑิต
  หมายเหตุ
  (มิได้หมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

  999+
  views

 • ธกท.

  ย่อมาจาก
  ธนาคารกสิกรไทยจำกัด

  999+
  views

 • ธน.

  ย่อมาจาก
  ธนาณัติ

  999+
  views

 • ธน.

  หมายเหตุ
  (ทหาร) พระธรรมนูญ

  999+
  views

 • ธปท.

  ย่อมาจาก
  ธนาคารแห่งประเทศไทย

  999+
  views

 • ธร.

  ย่อมาจาก
  กรมธนารักษ์

  999+
  views

 • ธสอ.

  ย่อมาจาก
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

  999+
  views

 • ธอส.

  ย่อมาจาก
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  999+
  views

 • ธันว.

  ย่อมาจาก
  ธันวาคม
  หมายเหตุ
  (นิยมใช้ ธ.ค. มากกว่า)

  973
  views