ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ธ

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

1 ธส.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง

2 ธส.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่สอง

ธ.

ย่อมาจาก ธนาคาร

ธ.ก.ส.

ย่อมาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธ.ค.

ย่อมาจาก ธันวาคม

ธ.ญ

ย่อมาจาก ธันญา

ธ.บ.

ย่อมาจาก ธรรมศาสตรบัณฑิต

ธกท.

ย่อมาจาก ธนาคารกสิกรไทยจำกัด

ธน.

ย่อมาจาก

ธน.

ย่อมาจาก ธนาณัติ

ธปท.

ย่อมาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธร.

ย่อมาจาก กรมธนารักษ์

ธสอ.

ย่อมาจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธอส.

ย่อมาจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธันว.

ย่อมาจาก ธันวาคม


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ