อักษรย่อ หมวด ธ

จำนวนทั้งหมด 54 คำ - หน้า 1/3

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ธ
 1. 1 ธส.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 2. 2 ธส.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่สอง

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 3. ธ.

  ย่อมาจาก ธนาคาร

 4. ธ.ก.ส.

  ย่อมาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 5. ธ.ค.

  ย่อมาจาก ธันวาคม

 6. ธ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี

 7. ธ.ฆ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัดสงขลา

 8. ธ.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ จังหวัดสมุทรสาคร

 9. ธ.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 10. ธ.ญ

  ย่อมาจาก ธันญา

 11. ธ.ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จังหวัดยะลา

 12. ธ.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

 13. ธ.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี

 14. ธ.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธัญธารวิทยา จังหวัดนราธิวาส

 15. ธ.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 16. ธ.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา

 17. ธ.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธงธานี จังหวัดร้อยเอ็ด

 18. ธ.น.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

 19. ธ.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 20. ธ.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 21. ธ.บ.

  ย่อมาจาก ธรรมศาสตรบัณฑิต

  หมายเหตุ (มิได้หมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 22. ธ.บ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร

 23. ธ.บ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร

 24. ธ.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดธรรมปัญญา จังหวัดนครนายก