ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ท

อักษรย่อ - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

1 ทธ.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่หนึ่ง

2 ทธ.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่สอง

ท.

ย่อมาจาก ทะนานหลวง

ท.จ.

ย่อมาจาก ทุติยจุลจอมเกล้า

ท.จ.ว.

ย่อมาจาก ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ท.ช.

ย่อมาจาก ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ท.ญ.

ย่อมาจาก ทันตแพทย์หญิง

ท.ด.

ย่อมาจาก ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ท.ท.ท.

ย่อมาจาก บริษัทไทยโทรทัศน์จำกัด

ท.บ.

ย่อมาจาก ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ท.พ.

ย่อมาจาก ทันตแพทย์ชาย

ท.ม.

ย่อมาจาก ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

ท.ม.

ย่อมาจาก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

ท.ศ.

ย่อมาจาก เหรียญทวีธาภิเศก

ทก

ย่อมาจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทก.ด.

ย่อมาจาก เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิต

ทก.บ.

ย่อมาจาก เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

ทก.ม.

ย่อมาจาก เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต

ทกท.

ย่อมาจาก ท่าอากาศยานกรุงเทพ

ทต.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ