อักษรย่อ หมวด ท

จำนวนทั้งหมด 306 คำ - หน้า 1/16

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ท
 1. 1 ทธ.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่หนึ่ง

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 2. 2 ทธ.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่สอง

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 3. ท.

  ย่อมาจาก ทะนานหลวง

  หมายเหตุ (หน่วยปริมาตร)

 4. ท.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนทับกฤชพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์

 5. ท.ก.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 6. ท.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไทรแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร์

 7. ท.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนทรายขาววิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 8. ท.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลำพูน

 9. ท.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดท่าข้าม(ประสานมงคลราษฎร์) จังหวัดนครปฐม

 10. ท.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จังหวัดจันทบุรี

 11. ท.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์

 12. ท.ข.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร

 13. ท.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

 14. ท.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 15. ท.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดท้องคุ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

 16. ท.ง.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม จังหวัดสระบุรี

 17. ท.จ.

  ย่อมาจาก ทุติยจุลจอมเกล้า

  หมายเหตุ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

 18. ท.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จังหวัดพังงา

 19. ท.จ.ว.

  ย่อมาจาก ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

  หมายเหตุ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

 20. ท.ฉ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี