อักษรย่อ หมวด ถ

จำนวนทั้งหมด 12 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ถ
 1. ถ.

  ย่อมาจาก ถนน

 2. ถ.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

 3. ถ.ป.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา

 4. ถ.ป.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 5. ถ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 6. ถ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนถลางพระนางสร้าง จังหวัดภูเก็ต

 7. ถ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 8. ถ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร

 9. ถ.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก

 10. ถ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

 11. ถ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนถ่อนวิทยา จังหวัดหนองคาย

 12. ถ.อ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จังหวัดแพร่