อักษรย่อ หมวด ต

จำนวนทั้งหมด 140 คำ - หน้า 1/6

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ต
 1. ต.

  ย่อมาจาก เมตริกตัน

  หมายเหตุ (หน่วยน้ำหนัก)

 2. ต.

  ย่อมาจาก ทิศใต้

 3. ต.

  ย่อมาจาก ภาษาตะเลง หรือภาษามอญ

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 4. ต.

  ย่อมาจาก ตำบล

 5. ต.ก.

  ย่อมาจาก ต้นกล

  หมายเหตุ (chief engineer)

 6. ต.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด จังหวัดตราด

 7. ต.ค.

  ย่อมาจาก ตุลาคม

 8. ต.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต จังหวัดพังงา

 9. ต.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 10. ต.ค.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรคามวิทยา จังหวัดขอนแก่น

 11. ต.ค.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง

 12. ต.ค.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) จังหวัดสมุทรปราการ

 13. ต.ง.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จังหวัดพังงา

 14. ต.จ.

  ย่อมาจาก ตติยจุลจอมเกล้า

  หมายเหตุ (เครื่องราชอิสริยภรณ์)

 15. ต.จ.ว.

  ย่อมาจาก ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

  หมายเหตุ (เครื่องราชอิสริยภรณ์)

 16. ต.จ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์

 17. ต.ช.

  ย่อมาจาก ตริตาภรณ์ช้างเผือก

  หมายเหตุ (เครื่องราชอิสริยภรณ์)

 18. ต.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม จังหวัดน่าน

 19. ต.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

 20. ต.ช.ด

  ย่อมาจาก ตำรวจชายแดน

  หมายเหตุ ตำรวจชายแดน

 21. ต.ต.

  ย่อมาจาก ทิศตะวันตก

 22. ต.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

 23. ต.ท.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตาดทองพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

 24. ต.น.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตานีวิทยา จังหวัดสุรินทร์