อักษรย่อ - หมวด ต

(หน้า 1/3)

 • ต.

  ย่อมาจาก
  ตำบล

  950
  views

 • ต.

  ย่อมาจาก
  ภาษาตะเลง หรือภาษามอญ
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • ต.

  ย่อมาจาก
  เมตริกตัน
  หมายเหตุ
  (หน่วยน้ำหนัก)

  999+
  views

 • ต.

  ย่อมาจาก
  ทิศใต้

  803
  views

 • ต.ก.

  ย่อมาจาก
  ต้นกล
  หมายเหตุ
  (chief engineer)

  999+
  views

 • ต.ค.

  ย่อมาจาก
  ตุลาคม

  970
  views

 • ต.จ.

  ย่อมาจาก
  ตติยจุลจอมเกล้า
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยภรณ์)

  999+
  views

 • ต.จ.ว.

  ย่อมาจาก
  ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยภรณ์)

  999+
  views

 • ต.ช.

  ย่อมาจาก
  ตริตาภรณ์ช้างเผือก
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยภรณ์)

  999+
  views

 • ต.ต.

  ย่อมาจาก
  ทิศตะวันตก

  798
  views

 • ต.บ.

  ย่อมาจาก
  พระไตรปิฎกบาลี

  999+
  views

 • ต.ม.

  ย่อมาจาก
  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยภรณ์)

  999+
  views

 • ต.ร.

  ย่อมาจาก
  ต้นเรือ
  หมายเหตุ
  (chief officer)

  999+
  views

 • ต.ศ.ร.

  ย่อมาจาก
  การเดินทางต่างประเทศเพื่อการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน
  หมายเหตุ
  (ของคุรุสภา)

  999+
  views

 • ต.ห.

  ย่อมาจาก
  ต้นหน
  หมายเหตุ
  (navigator)

  999+
  views

 • ต.อ.

  ย่อมาจาก
  ทิศตะวันออก

  999+
  views

 • ต.อ.จ.

  ย่อมาจาก
  ตติยานุจุลจอมเกล้า
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยภรณ์)

  999+
  views

 • ตก

  ย่อมาจาก
  จังหวัดตาก

  684
  views

 • ตง

  ย่อมาจาก
  จังหวัดตรัง

  790
  views

 • ตจว.

  ย่อมาจาก
  ต่างจังหวัด

  999+
  views