ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ต

อักษรย่อ - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

ต.

ย่อมาจาก ตำบล

ต.

ย่อมาจาก เมตริกตัน

ต.

ย่อมาจาก ทิศใต้

ต.

ย่อมาจาก ภาษาตะเลง หรือภาษามอญ

ต.ก.

ย่อมาจาก ต้นกล

ต.ค.

ย่อมาจาก ตุลาคม

ต.จ.

ย่อมาจาก ตติยจุลจอมเกล้า

ต.จ.ว.

ย่อมาจาก ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ต.ช.

ย่อมาจาก ตริตาภรณ์ช้างเผือก

ต.ต.

ย่อมาจาก ทิศตะวันตก

ต.บ.

ย่อมาจาก พระไตรปิฎกบาลี

ต.ม.

ย่อมาจาก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

ต.ร.

ย่อมาจาก ต้นเรือ

ต.ศ.ร.

ย่อมาจาก การเดินทางต่างประเทศเพื่อการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ต.ห.

ย่อมาจาก ต้นหน

ต.อ.

ย่อมาจาก ทิศตะวันออก

ต.อ.จ.

ย่อมาจาก ตติยานุจุลจอมเกล้า

ตก

ย่อมาจาก จังหวัดตาก

ตง

ย่อมาจาก จังหวัดตรัง

ตจว.

ย่อมาจาก ต่างจังหวัด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ