ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ด

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

ด.ช.

ย่อมาจาก เด็กชาย

ด.ญ.

ย่อมาจาก เด็กหญิง

ด.ต.

ย่อมาจาก ดาบตำรวจ

ด.ศ.ค.

ย่อมาจาก การเดินทางเพื่อการศึกษาของคุรุสภา

ด.ศ.ร.

ย่อมาจาก การเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน

ดก.

ย่อมาจาก เดซิกรัม

ดคก.

ย่อมาจาก เดคากรัม

ดคม.

ย่อมาจาก เดคาเมตร

ดคล.

ย่อมาจาก เดคาลิตร

ดม.

ย่อมาจาก เดซิเมตร

ดย.ทร.

ย่อมาจาก กองดุริยางค์ทหารเรือ

ดร.

ย่อมาจาก ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor

ดล.

ย่อมาจาก เดซิลิตร


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ