อักษรย่อ หมวด ด

จำนวนทั้งหมด 109 คำ - หน้า 1/5

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ด
 1. ด.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี

 2. ด.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) จังหวัดนครนายก

 3. ด.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดรุณานุกูลจังหวัดสมุทรสงคราม

 4. ด.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านดงแขวน จังหวัดนครนายก

 5. ด.ข.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 6. ด.ข.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 7. ด.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา

 8. ด.ง.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

 9. ด.ง.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดอยงามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 10. ด.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดาราจรัส จังหวัดฉะเชิงเทรา

 11. ด.จ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา จังหวัดนครพนม

 12. ด.จ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

 13. ด.ช.

  ย่อมาจาก เด็กชาย

 14. ด.ช.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

 15. ด.ญ.

  ย่อมาจาก เด็กหญิง

 16. ด.ด.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 17. ด.ด.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

 18. ด.ต.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

 19. ด.ต.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร

 20. ด.ต.

  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

 21. ด.ต.

  ย่อมาจาก ดาบตำรวจ

 22. ด.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง

 23. ด.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร

 24. ด.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรสงคราม