อักษรย่อ - หมวด ด

(หน้า 1/1)

 • ด.ช.

  ย่อมาจาก
  เด็กชาย

  999+
  views

 • ด.ญ.

  ย่อมาจาก
  เด็กหญิง

  999+
  views

 • ด.ต.

  ย่อมาจาก
  ดาบตำรวจ

  999+
  views

 • ด.ศ.ค.

  ย่อมาจาก
  การเดินทางเพื่อการศึกษาของคุรุสภา

  999+
  views

 • ด.ศ.ร.

  ย่อมาจาก
  การเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน

  999+
  views

 • ดก.

  ย่อมาจาก
  เดซิกรัม

  668
  views

 • ดคก.

  ย่อมาจาก
  เดคากรัม

  455
  views

 • ดคม.

  ย่อมาจาก
  เดคาเมตร

  999+
  views

 • ดคล.

  ย่อมาจาก
  เดคาลิตร

  831
  views

 • ดม.

  ย่อมาจาก
  เดซิเมตร

  999+
  views

 • ดย.ทร.

  ย่อมาจาก
  กองดุริยางค์ทหารเรือ

  999+
  views

 • ดร.

  ย่อมาจาก
  ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor

  999+
  views

 • ดล.

  ย่อมาจาก
  เดซิลิตร

  999+
  views