อักษรย่อ หมวด ณ

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ณ
  1. ณ.ร.

    ย่อมาจาก โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร