อักษรย่อ หมวด ฐ

จำนวนทั้งหมด 6 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ฐ
 1. ฐ.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 2. ฐ.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร

 3. ฐชค.

  ย่อมาจาก ฐานชุดคุ้มครองทหาร

 4. ฐท.สห.

  ย่อมาจาก กองบังคับการฐานทัพเรือสัตหีบ

 5. ฐบ.

  ย่อมาจาก ฐานบิน

  หมายเหตุ (การทหาร)

 6. ฐยส.

  ย่อมาจาก ฐานยิงสนับสนุน