อักษรย่อ - หมวด ฐ

(หน้า 1/1)

 • ฐชค.

  ย่อมาจาก
  ฐานชุดคุ้มครองทหาร

  645
  views

 • ฐท.สห.

  ย่อมาจาก
  กองบังคับการฐานทัพเรือสัตหีบ

  996
  views

 • ฐบ.

  ย่อมาจาก
  ฐานบิน
  หมายเหตุ
  (การทหาร)

  799
  views

 • ฐยส.

  ย่อมาจาก
  ฐานยิงสนับสนุน

  929
  views