ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ญ

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

ญ.

ย่อมาจาก หญิง

ญ.

ย่อมาจาก ภาษาญวน หรือ ภาษาเวียดนาม

ญ.

ย่อมาจาก ภาษาญี่ปุ่น

ญิ.

ย่อมาจาก ภาษาญี่ปุ่น


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ