อักษรย่อ - หมวด ญ

(หน้า 1/1)

 • ญ.

  ย่อมาจาก
  ภาษาญี่ปุ่น
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรมบางเล่มที่ไม่อ้างถึงภาษาญวน)

  999+
  views

 • ญ.

  ย่อมาจาก
  ภาษาญวน หรือ ภาษาเวียดนาม
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • ญ.

  ย่อมาจาก
  หญิง

  999+
  views

 • ญิ.

  ย่อมาจาก
  ภาษาญี่ปุ่น
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views