อักษรย่อ หมวด ฌ

จำนวนทั้งหมด 5 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ฌ
 1. ฌ.ป.ค.

  ย่อมาจาก ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง

 2. ฌ.ศ.ร.

  ย่อมาจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา

 3. ฌ.ส.อ.

  ย่อมาจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อุบลราชธานี

 4. ฌ.ส.อ.

  ย่อมาจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูจังหวัดอุดรธานี

 5. ฌกส.

  ย่อมาจาก ฌาปนกิจสงเคราะห์