ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ฌ

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

ฌ.ป.ค.

ย่อมาจาก ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง

ฌ.ศ.ร.

ย่อมาจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา

ฌ.ส.อ.

ย่อมาจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อุบลราชธานี

ฌ.ส.อ.

ย่อมาจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูจังหวัดอุดรธานี

ฌกส.

ย่อมาจาก ฌาปนกิจสงเคราะห์


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ