อักษรย่อ หมวด ซ

จำนวนทั้งหมด 49 คำ - หน้า 2/3

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ซ
 1. ซ.ป.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 2. ซ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

 3. ซ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนซำสูงพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

 4. ซ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซิมพิทยาคม จังหวัดหนองคาย

 5. ซ.ฟ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

 6. ซ.ฟ.ซ

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จังหวัดนนทบุรี

 7. ซ.ม.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนซับม่วงวิทยา จังหวัดสระแก้ว

 8. ซ.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 9. ซ.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ

 10. ซ.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

 11. ซ.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

 12. ซ.ย.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ

 13. ซ.ย.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี

 14. ซ.ย.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา กรุงเทพมหานคร

 15. ซ.ย.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง

 16. ซ.ย.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนซำยางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

 17. ซ.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์แมรี่ จังหวัดอุดรธานี

 18. ซ.ล.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 19. ซ.ล.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

 20. ซ.ล.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซไลวิทยาคม จังหวัดเลย

 21. ซ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 22. ซ.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร

 23. ซก.

  ย่อมาจาก เซนติกรัม

 24. ซม.

  ย่อมาจาก เซนติเมตร