อักษรย่อ - หมวด ซ

(หน้า 1/1)

 • ซ.

  ย่อมาจาก
  ซอย

  999+
  views

 • ซ.

  ย่อมาจาก
  องศาเซลเซียส หรือองศาเซนติเกรด

  999+
  views

 • ซก.

  ย่อมาจาก
  เซนติกรัม

  581
  views

 • ซม.

  ย่อมาจาก
  เซนติเมตร

  999+
  views

 • ซล.

  ย่อมาจาก
  เซนติลิตร

  999+
  views