อักษรย่อ หมวด ซ

จำนวนทั้งหมด 49 คำ - หน้า 1/3

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ซ
 1. ซ.

  ย่อมาจาก องศาเซลเซียส หรือองศาเซนติเกรด

 2. ซ.

  ย่อมาจาก ซอย

 3. ซ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง จังหวัดสระบุรี

 4. ซ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร

 5. ซ.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 6. ซ.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จังหวัดสระแก้ว

 7. ซ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ

 8. ซ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จังหวัดยโสธร

 9. ซ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

 10. ซ.ค.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร

 11. ซ.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร

 12. ซ.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนซินจง จังหวัดน่าน

 13. ซ.ญ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

 14. ซ.ด.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

 15. ซ.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัส วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 16. ซ.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์แอนโทนี จังหวัดฉะเชิงเทรา

 17. ซ.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนท์เทเรซา หนองจอก กรุงเทพ

 18. ซ.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร

 19. ซ.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก

 20. ซ.น.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จังหวัดสระบุรี