ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ซ

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

ซ.

ย่อมาจาก ซอย

ซ.

ย่อมาจาก องศาเซลเซียส หรือองศาเซนติเกรด

ซก.

ย่อมาจาก เซนติกรัม

ซม.

ย่อมาจาก เซนติเมตร

ซล.

ย่อมาจาก เซนติลิตร


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ