อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 3/20

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน
 1. ก.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียกุดจับประชาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี

 2. ก.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 3. ก.ป.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง

 4. ก.ป.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

 5. ก.ป.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

 6. ก.ป.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร

 7. ก.ป.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์

 8. ก.ป.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกุดปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ

 9. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง

 10. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 11. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

 12. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จังหวัดสงขลา

 13. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

 14. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล

 15. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกาบังพิทยาคม จังหวัดยะลา

 16. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกะปงพิทยาคม จังหวัดพังงา

 17. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

 18. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกลันทาพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 19. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 20. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ

 21. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร

 22. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

 23. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

 24. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู