อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 2/20

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน
 1. ก.ณ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 2. ก.ณ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกัลยาณีวิทยา จังหวัดขอนแก่น

 3. ก.ณ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกฤษณาวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

 4. ก.ด.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 5. ก.ด.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 6. ก.ต.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา

 7. ก.ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกิตติวิทย์ จังหวัดสงขลา

 8. ก.ท

  ย่อมาจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 9. ก.ท.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ

 10. ก.ท.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

 11. ก.ท.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 12. ก.ท.ล

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม

 13. ก.ท.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

 14. ก.ท.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์

 15. ก.ท.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกระดุมทองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

 16. ก.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

 17. ก.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

 18. ก.น.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

 19. ก.น.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุโขทัย

 20. ก.น.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

 21. ก.น.ว.๒

  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ จังหวัดขอนแก่น

 22. ก.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 23. ก.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกาบิน จังหวัดอุบลราชธานี

 24. ก.บ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร