อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 18/20

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน
 1. จภ.ชร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย

 2. จภ.ตง.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง

 3. จภ.นศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 4. จภ.บร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 5. จภ.ปท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 6. จภ.พบ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 7. จภ.พล.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 8. จภ.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 9. จภ.ลบ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 10. จภ.ลย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย

 11. จภ.สต.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล

 12. ฉ.จ

  ย่อมาจาก โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ จังวัดเชียงใหม่

 13. ฉ.ช.๙ /พ.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา

 14. ฉ.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย จังหวัดลำพูน

 15. ฉ.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 16. ฉ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 17. ฉ.พ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

 18. ฉ.พ.๔๘

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลำพูน

 19. ฉ.ภ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 20. ฉ.ร.ภ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช

 21. ฉ.ร.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 22. ฉ.ร.อ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 23. ฉ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลิมวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ

 24. ฉ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง