อักษรย่อ หมวด ชื่อย่อจังหวัด

จำนวนทั้งหมด 77 คำ - หน้า 1/4

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ชื่อย่อจังหวัด
 1. กจ

  ย่อมาจาก กาญจนบุรี

 2. กท

  ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร

 3. กบ

  ย่อมาจาก กระบี่

 4. กพ

  ย่อมาจาก กำแพงเพชร

 5. กส

  ย่อมาจาก กาฬสินธุ์

 6. ขก

  ย่อมาจาก ขอนแก่น

 7. จบ

  ย่อมาจาก จันทบุรี

 8. ฉช

  ย่อมาจาก ฉะเชิงเทรา

 9. ชน

  ย่อมาจาก ชัยนาท

 10. ชบ

  ย่อมาจาก ชลบุรี

 11. ชพ

  ย่อมาจาก ชุมพร

 12. ชม

  ย่อมาจาก เชียงใหม่

 13. ชย

  ย่อมาจาก ชัยภูมิ

 14. ชร

  ย่อมาจาก เชียงราย

 15. ตก

  ย่อมาจาก ตาก

 16. ตง

  ย่อมาจาก ตรัง

 17. ตร

  ย่อมาจาก ตราด

 18. นค

  ย่อมาจาก หนองคาย

 19. นฐ

  ย่อมาจาก นครปฐม

 20. นธ

  ย่อมาจาก นราธิวาส

 21. นน

  ย่อมาจาก น่าน

 22. นบ

  ย่อมาจาก นนทบุรี

 23. นพ

  ย่อมาจาก นครพนม

 24. นภ

  ย่อมาจาก หนองบัวลำภู