ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ช

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

ช.

ย่อมาจาก ชาย

ช.

ย่อมาจาก ภาษาชวา

ช.ค.

ย่อมาจาก ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ

ช.ค.บ.

ย่อมาจาก เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

ช.พ.ค.

ย่อมาจาก การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา

ช.ส.

ย่อมาจาก เหรียญชัยสมรภูมิ

ช.ส.ค.

ย่อมาจาก ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

ชน

ย่อมาจาก จังหวัดชัยนาท

ชบ

ย่อมาจาก จังหวัดชลบุรี

ชพ

ย่อมาจาก จังหวัดชุมพร

ชม

ย่อมาจาก จังหวัดเชียงใหม่

ชม.

ย่อมาจาก ชั่วโมง

ชย

ย่อมาจาก จังหวัดชัยนาท

ชร

ย่อมาจาก จังหวัดเชียงราย

ชสท.

ย่อมาจาก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

ชสพ.

ย่อมาจาก ชุดสงครามพิเศษ


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ