อักษรย่อ หมวด ช

จำนวนทั้งหมด 125 คำ - หน้า 1/6

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ช
 1. ช.

  ย่อมาจาก ภาษาชวา

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 2. ช.

  ย่อมาจาก ชาย

 3. ช.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัดน่าน

 4. ช.ก.ว

  ย่อมาจาก ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ

  หมายเหตุ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 5. ช.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย

 6. ช.ข.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 7. ช.ค.

  ย่อมาจาก ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ

 8. ช.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

 9. ช.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย

 10. ช.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนช่องแมววิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 11. ช.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่

 12. ช.ค.บ.

  ย่อมาจาก เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

 13. ช.ค.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

 14. ช.ค.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

 15. ช.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี

 16. ช.จ.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 17. ช.ฉ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

 18. ช.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

 19. ช.ซ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่

 20. ช.ญ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 21. ช.ด.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 22. ช.ด.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

 23. ช.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์

 24. ช.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง" จังหวัดปทุมธานี