อักษรย่อ หมวด ฉ

จำนวนทั้งหมด 88 คำ - หน้า 4/4

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ฉ
 1. ฉสต.

  ย่อมาจาก ช็อกโกแลต ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 2. ฉสทป.

  ย่อมาจาก อาหารทั่วไป ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 3. ฉสน.

  ย่อมาจาก เนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์ ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 4. ฉสนอ.

  ย่อมาจาก น้ำเกลือปรุงอาหาร ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 5. ฉสบ.

  ย่อมาจาก ขนมปัง ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 6. ฉสปภ.

  ย่อมาจาก แป้งข้าวกล้อง แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 7. ฉสผ.

  ย่อมาจาก พืช ผัก ผลไม้ ถั่วและผลิตภัณฑ์ ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 8. ฉสผส.

  ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 9. ฉสร.

  ย่อมาจาก เครื่องปรุงรส ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 10. ฉสล.

  ย่อมาจาก หมากฝรั่งและลูกอม ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 11. ฉสว.

  ย่อมาจาก วัตถุแต่งกลิ่นรส ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 12. ฉสวช.

  ย่อมาจาก อาหารที่มีวัตถุใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 13. ฉสวล.

  ย่อมาจาก วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 14. ฉสศ.

  ย่อมาจาก เครื่องเทศ ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 15. ฉสษ.

  ย่อมาจาก อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 16. ฉสอร.

  ย่อมาจาก อาหารฉายรังสี ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)