อักษรย่อ หมวด ฉ

จำนวนทั้งหมด 88 คำ - หน้า 3/4

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ฉ
 1. ฉผปต.

  ย่อมาจาก วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 2. ฉผปภ.

  ย่อมาจาก แป้งข้าวกล้อง ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 3. ฉผผส.

  ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 4. ฉผฟ.

  ย่อมาจาก กาแฟ ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 5. ฉผม.

  ย่อมาจาก น้ำมันและไขมัน ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 6. ฉผมก.

  ย่อมาจาก เนยเทียม ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 7. ฉผมป.

  ย่อมาจาก น้ำมันปาล์ม ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 8. ฉผมพ.

  ย่อมาจาก น้ำมันมะพร้าว ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 9. ฉผมส.

  ย่อมาจาก น้ำมันถั่วลิสง ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 10. ฉผยย.

  ย่อมาจาก แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 11. ฉผรย.

  ย่อมาจาก รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 12. ฉผล.

  ย่อมาจาก หมากฝรั่งและลูกอม ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 13. ฉผว.

  ย่อมาจาก วัตถุแต่งกลิ่นรส ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 14. ฉผวช.

  ย่อมาจาก อาหารที่มีวัตถุใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 15. ฉผวล.

  ย่อมาจาก วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 16. ฉผษ.

  ย่อมาจาก อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 17. ฉผส.

  ย่อมาจาก สีผสมอาหาร ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 18. ฉผสด.

  ย่อมาจาก อาหารสำหรับทารกและเด็ก ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 19. ฉผอ.

  ย่อมาจาก ไอศกรีม ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 20. ฉผอร.

  ย่อมาจาก อาหารฉายรังสี ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 21. ฉสกท.

  ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์กระเทียม ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 22. ฉสกป.

  ย่อมาจาก กะปิ ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 23. ฉสขค.

  ย่อมาจาก อาหารขบเคี้ยวและขนมต่างๆ ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 24. ฉสขม.

  ย่อมาจาก ไข่เยี่ยวม้า ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)