อักษรย่อ หมวด ฉ

จำนวนทั้งหมด 88 คำ - หน้า 2/4

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ฉ
 1. ฉผขม.

  ย่อมาจาก ไข่เยี่ยวม้า ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 2. ฉผค.

  ย่อมาจาก ครีม ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 3. ฉผคน.

  ย่อมาจาก อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 4. ฉผช.

  ย่อมาจาก น้ำส้มสายชู ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 5. ฉผซ.

  ย่อมาจาก ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซอสบางชนิด และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 6. ฉผซม.

  ย่อมาจาก โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียม ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 7. ฉผด.

  ย่อมาจาก เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 8. ฉผดก.

  ย่อมาจาก เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 9. ฉผต.

  ย่อมาจาก ช็อกโกแลต ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 10. ฉผท.

  ย่อมาจาก ชา ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 11. ฉผทป.

  ย่อมาจาก อาหารทั่วไป ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 12. ฉผทร.

  ย่อมาจาก อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 13. ฉผนก.

  ย่อมาจาก เนยใส|กี ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 14. ฉผนข.

  ย่อมาจาก เนยและเนยแข็ง ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 15. ฉผนค.

  ย่อมาจาก นมโค ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 16. ฉผนต.

  ย่อมาจาก นมปรุงแต่ง ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 17. ฉผนท.

  ย่อมาจาก นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 18. ฉผนป.

  ย่อมาจาก น้ำปลา ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 19. ฉผนผ.

  ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ของนม ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 20. ฉผนม.

  ย่อมาจาก น้ำมันเนย ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 21. ฉผนร.

  ย่อมาจาก น้ำแร่ ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 22. ฉผนอ.

  ย่อมาจาก น้ำเกลือปรุงอาหาร ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 23. ฉผบ.

  ย่อมาจาก ขนมปัง ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 24. ฉผป.

  ย่อมาจาก นมเปรี้ยว ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)