อักษรย่อ - หมวด ฉ

(หน้า 1/4)

 • ฉ.

  ย่อมาจาก
  ฉบับ

  611
  views

 • ฉ.

  ย่อมาจาก
  โฉนด

  679
  views

 • ฉขว.

  ย่อมาจาก
  ข้าวเติมวิตามิน ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  999+
  views

 • ฉช

  ย่อมาจาก
  จังหวัดฉะเชิงเทรา

  642
  views

 • ฉผก.

  ย่อมาจาก
  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  999+
  views

 • ฉผกท.

  ย่อมาจาก
  ผลิตภัณฑ์กระเทียม ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  990
  views

 • ฉผกป.

  ย่อมาจาก
  กะปิ ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  605
  views

 • ฉผกส.

  ย่อมาจาก
  อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  999+
  views

 • ฉผข.

  ย่อมาจาก
  น้ำแข็ง ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  846
  views

 • ฉผขม.

  ย่อมาจาก
  ไข่เยี่ยวม้า ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  625
  views

 • ฉผค.

  ย่อมาจาก
  ครีม ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  569
  views

 • ฉผคน.

  ย่อมาจาก
  อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  986
  views

 • ฉผช.

  ย่อมาจาก
  น้ำส้มสายชู ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  820
  views

 • ฉผซ.

  ย่อมาจาก
  ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซอสบางชนิด และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  999+
  views

 • ฉผซม.

  ย่อมาจาก
  โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียม ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  790
  views

 • ฉผด.

  ย่อมาจาก
  เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  999+
  views

 • ฉผดก.

  ย่อมาจาก
  เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  589
  views

 • ฉผต.

  ย่อมาจาก
  ช็อกโกแลต ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  757
  views

 • ฉผท.

  ย่อมาจาก
  ชา ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  522
  views

 • ฉผทป.

  ย่อมาจาก
  อาหารทั่วไป ประเภทผลิต
  หมายเหตุ
  (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

  568
  views