ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ฉ

อักษรย่อ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

ฉ.

ย่อมาจาก ฉบับ

ฉ.

ย่อมาจาก โฉนด

ฉขว.

ย่อมาจาก ข้าวเติมวิตามิน ประเภทผลิต

ฉช

ย่อมาจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉผก.

ย่อมาจาก อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต

ฉผกท.

ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์กระเทียม ประเภทผลิต

ฉผกป.

ย่อมาจาก กะปิ ประเภทผลิต

ฉผกส.

ย่อมาจาก อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทผลิต

ฉผข.

ย่อมาจาก น้ำแข็ง ประเภทผลิต

ฉผขม.

ย่อมาจาก ไข่เยี่ยวม้า ประเภทผลิต

ฉผค.

ย่อมาจาก ครีม ประเภทผลิต

ฉผคน.

ย่อมาจาก อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทผลิต

ฉผช.

ย่อมาจาก น้ำส้มสายชู ประเภทผลิต

ฉผซ.

ย่อมาจาก ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซอสบางชนิด และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ประเภทผลิต

ฉผซม.

ย่อมาจาก โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียม ประเภทผลิต

ฉผด.

ย่อมาจาก เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต

ฉผดก.

ย่อมาจาก เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทผลิต

ฉผต.

ย่อมาจาก ช็อกโกแลต ประเภทผลิต

ฉผท.

ย่อมาจาก ชา ประเภทผลิต

ฉผทป.

ย่อมาจาก อาหารทั่วไป ประเภทผลิต

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ