อักษรย่อ หมวด ฉ

จำนวนทั้งหมด 88 คำ - หน้า 1/4

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ฉ
 1. ฉ.

  ย่อมาจาก โฉนด

 2. ฉ.

  ย่อมาจาก ฉบับ

 3. ฉ.จ

  ย่อมาจาก โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ จังวัดเชียงใหม่

 4. ฉ.ช.๙ /พ.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา

 5. ฉ.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย จังหวัดลำพูน

 6. ฉ.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 7. ฉ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 8. ฉ.พ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

 9. ฉ.พ.๔๘

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลำพูน

 10. ฉ.ภ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 11. ฉ.ร.ภ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช

 12. ฉ.ร.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 13. ฉ.ร.อ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 14. ฉ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง

 15. ฉ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลิมวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ

 16. ฉ.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

 17. ฉขว.

  ย่อมาจาก ข้าวเติมวิตามิน ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 18. ฉช

  ย่อมาจาก ฉะเชิงเทรา

 19. ฉช

  ย่อมาจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา

 20. ฉผก.

  ย่อมาจาก อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 21. ฉผกท.

  ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์กระเทียม ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 22. ฉผกป.

  ย่อมาจาก กะปิ ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 23. ฉผกส.

  ย่อมาจาก อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 24. ฉผข.

  ย่อมาจาก น้ำแข็ง ประเภทผลิต

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)